Každý túži po zlate, dôvodom je jeho stabilná hodnota

Zlato síce takisto môže v určitej miere meniť svoju cenu vzhľadom k ekonomickým či politickým faktorom, ale v každom prípade zostane veľmi cenné a bude o neho záujem. Vysoký dopyt po tomto vzácnom kove ho robí prakticky nezávislým vo väčšej miere, než v akej sú na systéme závislé bežné peniaze, ich meny a kurzy. Jeho hodnota je preto relatívne pevná. Preto […]