Životný štýl

Dlhodobé verzus krátkodobé problémy s erekciou

Ako zistiť, či je vaša porucha erekcia lacnegenerika.to dlhodobá, alebo krátkodobá? Možno si hovoríte, že je to logické. Veď keď bude trvať dlho, tak je dlhodobá a keď krátko, tak krátkodobá. Presne takto to ale, bohužiaľ, nefunguje.Sklenené presýpacie hodiny s červeným pieskom na novinovom papieri.jpg

Musíte sa pozorovať

Aby ste zistili, ktorý problém trápi vás, musíte sa naučiť pozorovať sám seba. To platí aj pre pánov, ktorí vedú normálny sexuálny život, problémy s erekciou sa u nich neobjavili a ani nie sú v rizikovom veku, či rizikovej kategórii ľudí. Pozorovanie samého seba je naozaj veľmi dôležité ešte v čase, keď nemáte pocit, že sa niečo deje. Takto viete poruchy erekcie podchytiť v počiatočných štádiách a celé liečenie prebehne oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.

Krátkodobé problémy: objavia sa len raz za čas

Aby sme mohli hovoriť o krátkodobých problémoch, nejde ani tak o dĺžku ich trvania v týždňoch či v mesiacoch, ale o ich počet. Ak sa zlyhanie erekcie objaví raz a opätovne až za tri mesiace, následne opäť po dlhej doba a tak ďalej, ide krátkodobé problémy, ktoré nemá zmysel riešiť tabletkami alebo inými radikálnymi záležitosťami. Žiaden muž na tejto planéte nie je stopercentný, na erekciu vplýva množstvo faktorov, a preto je úplne normálne, že raz za čas, erekcia nie je podľa vašich predstáv.
Muž ide po ulici – po ceste a vyskakuje do vzduchu.jpg
Dlhodobé problémy: opakujú sa pravidelne

Asi ste už pochopil, že ak krátkodobé problémy s erekciou muža trápia len občasne, tie dlhodobé, ho budú zaťažovať pravidelne. Otázkou však je, čo znamená pravidelne. Je to raz za týždeň alebo raz za mesiac? Aby ste mohli svoj stav posúdiť čo najobjektívnejšie, musíte brať do úvahy aj to, ako často sa milujete. Pokiaľ je to každý deň a poruche erekcie dôjde raz za mesiac, nie je to dôvod na paniku. Pokiaľ máte sex, takpovediac, normálne, teda každý tretí až štvrtý deň a k poruchám dochádza raz za mesiac, je na čase, aby ste sa začali aspoň viac kontrolovať. Inak povedané, musíte to brať percentuálne.