Business

Daňový poradca je osoba, s ktorou spolupracujú i začínajúci podnikatelia, i veľké firmy

Podnikatelia, fyzické osoby niekedy potrebujú pomoc s daňami a hľadajú niekoho, kto by im poskytol daňové poradenstvo. Najideálnejšie je, ak daňové poradenstvo vykoná daňový poradca, pretože on poskytuje legálne služby. V prípade, že aj vy potrebujete využiť poradenstvo, určite neoslovte účtovníka, pretože účtovník nemá také vzdelanie a oprávnenia ako daňový poradca. Daňový poradca je expertom na dane a je to osoba, ktorá je zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov. Navyše práve daňový poradca je tá osoba, ktorá vám má pomáhať s vypĺňaním daňového priznania a nie účtovník.

daňový poradce

Daňový poradca je vždy na strane podnikateľa

Daňovým poradcom sa môže stať len osoba, ktorá vyštudovala vysokú školu v oblasti ekonómie alebo práva. Po vyštudovaní musia absolvovať prax v odbore a následne musia vykonať odbornú skúšku. Ak oslovíte nejakého daňového poradcu, máte istotu, že je to naozaj spoľahlivá osoba, pretože daňový poradca je povinný absolvovať rôzne vzdelania týkajúce sa ich odboru, musia sledovať zmeny, čiže aj v prípade poradenstva vychádzajú z aktuálne platnej legislatívy. Sledovaním zmien a poznaním aktuálnej legislatívy, máte istotu, že daňový poradca dokonalo pozná daňovú problematiku a budete si istí, že vám pomôže vyriešiť akýkoľvek problém týkajúci sa daní, daňového poradenstva a finančníctva. Ako sme už uviedli vyššie daňový poradca a účtovník sú často zamieňané profesie a často mnohí oslovia účtovníka na vypracovanie daňového priznanie a nie daňového poradcu. Možno ste o tom nevedeli, ale ak vám účtovník vypracuje daňové priznanie a vznikne tam akákoľvek chyba, tak nesiete plnú zodpovednosť vy. Avšak ak urobí chybu daňový poradca, tak všetky dôsledky berie na seba daňový poradca.

kalkulačka

Daňový poradca má uzavreté poistenie a v prípade škody podnikateľovi alebo fyzickej osoby nesie všetky náklady. Keďže všetci daňoví poradcovia prešli skúškami a sú členmi komory, tak máte záruku toho, že ide o vzdelaného človeka. Avšak pridanou hodnotou je spoľahlivosť, komunikácia. Daňový poradca musí dodržiavať diskrétnosť a taktiež mlčanlivosť. Ak sa rozhodnete pre spoluprácu, vedzte, že daňový poradca je vždy na vašej strane. Môže vás navyše zastupovať aj pri súdnych sporoch. Daňový poradca poskytuje svoje služby začínajúcim podnikateľom, malým a stredným podnikateľom, ale jeho služby ocenia aj veľkí podnikatelia. Ak aj vy hľadáte spoľahlivého daňového poradcu, prípadne potrebujete viac informácií, navštívte webovú stránku https://www.easystart.sk/.