Produkty

Dotácia na fotovoltaiku pre domácnostiV súčasnej dobe viac a viac slovenských domácností prechádza na alternatívne spôsoby čerpania elektriny, plynu alebo hľadá nové spôsoby na kvalitnejšie a lacnejšie kúrenie, akým je napríklad dotacia na fotovoltaiku. Na Slovensku môžu domácností v domoch či bytoch požiadať o dotáciu na fotovoltaiku, slnečné čerpadlá, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu alebo na veterné turbíny. Je to vďaka projektu, ktorý je z Operačného programu Kvalita životného prostredia financovaný. Tento projekt riadi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, pričom financovaný je z prostriedkov Európskeho fondu. Každý rok Európska Únia a Slovenská republika ponúknu viacerým domácnostiam zapojiť sa do tohto projektu a získať od štátu dotáciu. Ak chcete požiadať o dotáciu na fotovoltaiku prípadne na ďalšie projekty, je potrebné tak urobiť počas otvoreného kola, ktoré býva zverejnené v harmonograme plánovaných kôl.

Dotácia na fotovoltaiku v rámci projektu Zelená domácnostiam

Projekt Zelená domácnostiam napomáha domácnostiam získať príspevok na malé fotovoltaické zariadenie s výkonom do 10kW. Fotovoltaické panely sú super spôsobom ako premeniť slnečnú energiu na elektriku. Hlavne domy na ktoré svieti celodenne počas teplých mesiacov slnko by túto výhodu mali určite využiť. Pri fotovoltaických paneloch je dôležité navrhnúť správne výkon, tak aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti okamžite alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov. Súčasťou príspevku na dotáciu na fotovoltaiku je aj bonus za akumuláciu elektriny.

fotovoltaická elektrárna

Dotácia na fotovoltaiku iba za určitých podmienok

Dotácia na fotovoltaiku môže byť akceptovaná, ak fotovoltaický panel spĺňa štandardizované podmienky. Pre fotovoltaický panel musí byť vydaný doklad akreditovanou skúšobňou pri štandardných testovacích podmienkach. Podmienky, ktoré sú stanovené požadujú aby teplota panelu bola 25 °C a ožiarenie malo hodnotu 1000 W/m². Ďalej medzi právnená náklady na inštaláciu fotovoltaických panelov sú: fotovoltaické panely, nosná konštrukcia, mikromenič alebo striedač, zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy, regulátor nabíjania, akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody, riadiaca jednotka, montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému, montážne práce, skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Odborníci na internetovej stránke Zelenádomácnostiam.sk Vám ochotne a profesionálne poradia v troch konzultačných centrách v projekte dotácia pre fotovoltaiku. Obnoviteľné zdroje majú svoje výhody aj obmedzenia. Ak máte plno otázok a zaujíma Vás práve dotácia na fotovoltaiku, neváhajte ich kontaktovať a odborníci Vám bezplatne poradia tak, aby sa Vám vstupná investícia o niekoľko rokov vrátila.