Business

E-shopy a vzorné dodržiavanie podmienok GDPR

V podstate už nejde o žiadnu čerstvú novinku, ale od 25.mája 2018 je platné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa dotýka takisto webových stránok a výnimkou samozrejme nie sú e-shopy. S pojmom GDPR ste tak už určite dobre oboznámení, no pre istotu si spravme stručnú rekapituláciu a možno ešte spoločne na niečo prídeme.
V prípade, že v tejto relatívnej novej vyhláške ešte nemáte 100% – ný prehľad a respektíve nie ste si istí či je vaše GDPR vypracované správne, odporúčam použiť profesionálne vypracovanie, ktoré dodá prevázke vášho e-shopu istotu o dodržaní tohto zákona.

regulace gdpr

Zmienené nariadenie má za úlohu dodať fyzickým osobám (zákazníkom) ochranu pred možným zneužitím ich zadaných osobných údajov, respektíve ich úniku či neoprávnenému spracovaniu. Zákazník tak musí vedieť, na aký konkrétny účel sú jeho údaje spracované, inak prevádzkovateľovi hroziť pokuta, ktorá môže siahať k miliónovým čiastkam, čo určite nechceme. Osobám, ktoré tieto údaje od užívateľa požadujú tak vznikli isté povinnosti.

  • Pod osobnými údajmi v online svete nemusíme rozumieť iba meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia či číslo občianskeho preukazu, ale takisto e-mailovú adresu, IP adresu, online identifikátor a lokalizačné údaje, takisto dobre známe cookies.

Pozor na jednu z ľahko prehliadnuteľných, no veľmi podstatných zmien

  • Určitá zmena, ktorá je možno považovaná za detail, ale v súlade so zákonom podstatný detail sa týka takisto povinnosti zákazníka osobne označiť súhlas, že svoje údaje zadáva dobrovoľne a je si vedomý potrebných podmienok ich spracovania. To znamená, že ešte pred májom 2018 mohol e-shop poskytnúť toto oznámenie, ktoré už bolo automaticky „odfajknuté“ za užívateľa. Po novom musí toto políčko o súhlase označiť sám užívateľ.

ochranna osobních dat
Aj pokiaľ niektoré povinnosti prevádzkovateľov miznú, sú nahradzované novými, pričom v súčasnosti je pre e-shopy kľúčové dodržiavať predovšetkým zásady GDPR.