Výstavba veľkokapacitných nádrží

Stručný popis:

Spoločnosť ENVIRON SERVIS, s.r.o. ponúka:

  • výstavbu veľkokapacitných nádrží s pevnou ako aj s plávajúcou strechou s dvojitým dnom a záchytnou jímkou (nádrž v nádrži), skladových hospodárstiev pre pre všetky odvetvia priemyslu
  • výstavbu nádrží vykonávame formou dodávky na kľúč, od projektu cez samotnú výstavbu, výrobu komponentov nádrží až po dodávku technologických prvkov, (pripojenie k technologickým rozvodom, meranie hladín, teploty, tlakov atď.) podľa požiadaviek odberateľa

Obrazová príloha